قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس

فروشگاه طب سنتی-خرید دیگ سنگی-خرید دیزی سنگی-خرید زعفران-خرید دمنوش

فروشگاه طب سنتی-خرید دیگ سنگی-خرید دیزی سنگی-خرید زعفران-خرید دمنوش

09011363601 - 09151246243 تمام روزهای هفته
فقط از طریق تلگرام

خواص دارویی زعفران قائنات

خواص زعفران خالص و خواص دارویی زعفران و خرید زعفران قائنات و مشهد

زعفران,زعفران سحرخیز,خواص دارویی زعفران,زعفران قیمت,فروش زعفران,زعفران طب سنتی,خواص زعفران,خواص گل زعفران,خرید زعفران,خرید اینترنتی زعفران,زعفران اصلی,زعفران خالص,خرید زعفران اصل,تشخیص زعفران اصل,خرید زعفران در مشهد,خرید زعفران در تهران,خرید زعفران قائنات,

 

زعفران از نظر طب قدیم ایران گرم و خشك است. مهمترین خواص زعفران كه از قدیم الایام از آن استفاده می شده، درمان افسردگی است.

  • آرایشی: خوردن زعفران رنگ و رو را صفا دهد.
  • دمل و جوش : ورم را می گدازد، بر باد سرخ مالند مفید است.

زعفران,فروش زعفران,زعفران طب سنتی,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,خواص دارویی زعفران,زعفران قیمت,خواص گل زعفران,خرید زعفران,خرید اینترنتی زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,خرید زعفران قائنات,زعفران خالص,خرید زعفران اصل,تشخیص زعفران اصل,خرید زعفران در مشهد,

  • سر : سردرد آورد. زیان به سر می رساند. اگر با سیکی بخورند خماری از سر ببرد. خواب آور است و مایۀ تیرگی حواس است. شراب با زعفران مستی آوری است که حرکت را سلب می نماید. زعفران داروی ورم گرم داخل گوش است.
  • چشم : دیده را جلا دهد. اشک ریزی را منع کند. تیرگی چشم را برطرف کند. با به چشم کشیدنش کبودی چشم که از بیماری ها پیدا شده علاج شود.

زعفران,فروش زعفران,زعفران طب سنتی,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,خرید زعفران قائنات,زعفران خالص,خرید زعفران اصل,تشخیص زعفران اصل,خرید زعفران در مشهد,خواص دارویی زعفران,زعفران قیمت,خواص گل زعفران,خرید زعفران,خرید اینترنتی زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,

  • سینه : شادی افزا و توانبخش قلب است. بیمارانی که از التهاب حجاب حاجز و پیچش شکم رنج می برند زعفران یا روغن آن را بوی کنند به خواب روند و نفس روان شود و ابزار تنفسی را نیرو بخشد.
  • اندامان غذا : دل بهم آور است. مخالف ترشی است که اشتها را در معده بر انگیزد و از اینرو زعفران اشتها را از بین می برد. ولیکن با حرارتی که دارد کبد و معده را تقویت کند. و معده را دباغ دهد و قبض گرداند. بعضی گویند زعفران برای طحال خوب است.

زعفران,فروش زعفران,زعفران طب سنتی,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,خرید زعفران قائنات,خواص دارویی زعفران,زعفران قیمت,خواص گل زعفران,خرید زعفران,خرید اینترنتی زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,زعفران خالص,خرید زعفران اصل,تشخیص زعفران اصل,خرید زعفران در مشهد,

  • اندامان دفعی : شهوت انگیز است. ادرار بول کند. زعفران را با موم یا زردۀ تخم مرغ و دوچندان روغن زیتون قاطی کنند در علاج سخت شدن زهدان و بهم آمدن دهانۀ آن و درد افتاده بود فوراً زایید.
  • زهرها : گویند اگر سه مثقال زعفران را یک مرتبه بخورند از شادی سکته کنند و می میرند.
  • جانشین : هموزنش کوشنه و یک چهارم وزنش پوست دارچین ختایی است.

خرید اینترنتی زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,زعفران خالص,خرید زعفران در مشهد,خرید زعفران اصل,تشخیص زعفران اصل,زعفران,فروش زعفران,زعفران طب سنتی,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,خرید زعفران قائنات,خواص دارویی زعفران,زعفران قیمت,خواص گل زعفران,خرید زعفران,

خواص زعفران,خواص دارویی زعفران,زعفران طب سنتی و خواص گل زعفران

خرید اینترنتی زعفران,زعفران خالص,خرید زعفران در مشهد,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,خرید زعفران قائنات,خواص دارویی زعفران,خرید زعفران اصل,تشخیص زعفران اصل,زعفران,فروش زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,زعفران طب سنتی,زعفران قیمت,خواص گل زعفران,خرید زعفران,

۱) خوردن چای زعفران باعث هضم غذا می شود

۲) اثر مسكن درد درد

۳) قاعده آور است .

۴) باعث تحریك اعصاب می شود

خرید اینترنتی زعفران,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,فروش زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,زعفران طب سنتی,خرید زعفران قائنات,خواص دارویی زعفران,خرید زعفران اصل,تشخیص زعفران اصل,زعفران,زعفران قیمت,خواص گل زعفران,خرید زعفران,زعفران خالص,خرید زعفران در مشهد,

۵) زعفران خون ساز است و گردش خون را آسان می سازد

۶) مصرف زعفران خونریزیهای بعد از زایمان را از بین می برد .

۷) قوای جنسی با زعفران تقویت پیدا می كند

۸) کبد را تصفیه و قوی می سازد

فروش زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,زعفران قیمت,خواص گل زعفران,خرید زعفران,زعفران خالص,خرید زعفران در مشهد,زعفران طب سنتی,خرید زعفران قائنات,خواص دارویی زعفران,خرید زعفران اصل,خرید اینترنتی زعفران,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,تشخیص زعفران اصل,زعفران,

۹) سرفه را رفع و اثر مفید روی درمان برونشیت درد

۱۰) آلیه و مثانه را پاك می كند

۱۱) آرام بخشو خواب آور است

۱۲) زعفران ضد تشنج است

خرید زعفران قائنات,خواص دارویی زعفران,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,تشخیص زعفران اصل,زعفران,فروش زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,زعفران قیمت,خواص گل زعفران,خرید زعفران,خرید زعفران اصل,خرید اینترنتی زعفران,زعفران خالص,خرید زعفران در مشهد,زعفران طب سنتی,

۱۳) بر طرف کننده نفخ و گاز معده با زعفران امکان پذیر است.

۱۴) ادرار آور است

خرید زعفران قائنات,خواص دارویی زعفران,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,تشخیص زعفران اصل,زعفران,زعفران خالص,خرید زعفران در مشهد,زعفران طب سنتی,فروش زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,زعفران قیمت,خواص گل زعفران,خرید زعفران,خرید زعفران اصل,خرید اینترنتی زعفران,

منابع:

بوعلی دارو

زبان گیاهان

سخنان استاد طالقانی

شفا طب

خرید زعفران قائنات,خواص دارویی زعفران,خرید زعفران در مشهد,زعفران طب سنتی,فروش زعفران,زعفران اصلی,خرید زعفران در تهران,زعفران قیمت,خواص زعفران,زعفران سحرخیز,تشخیص زعفران اصل,زعفران,زعفران خالص,خواص گل زعفران,خرید زعفران,خرید زعفران اصل,خرید اینترنتی زعفران,

خرید زعفران ، خرید زعفران اصل ، خرید بهترین زعفران ، زعفران خوب ، زعفران سرگل ، خرید زعفران سرگل ، زعفران نگین ، خرید زعفران نگین ، زعفران پوشال ، خرید زعفران پوشال ، زعفران قائنات ، خرید زعفران قائنات ، زعفران,زعفران سرگل,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,زعفران قائنات,زعفران بسته بندی,زعفران قیمت,قیمت زعفران

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :